Categorii

Orase

CONDIȚII DE UTILIZARE A CONSUMATORILOR

Preambul

A. Societatea RUL WORLD SRL (denumită în continuare „RUL WORLD„) cu sediul în localitatea Iași, România, CUI 40320730, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J/22/3491/2018, operează o comunitate de cumpărături, care oferă participanților (denumiți în continuare „membri„) posibilitatea de a primi reduceri la achiziționarea de produse și servicii de la companiile contractate Rul World (denumite în continuare „companii contractate”) (denumită în continuare „Rul Shopping Community / Comunitatea Rul Shopping ”).

1. Obiectul contractului

1.2 Membrul are dreptul, în baza acestor Condiții generale de Tranzacționare, să primească Reduceri directe de la toate companiile contractate și să beneficieze de programul Online Rul Cashback.


2. Baza contractuală

2.1 Odată cu aprobarea cererii de înscriere de către Rul World, solicitantul devine membru al Comunității Rul Shopping și primește un număr de identificare personal, netransferabil (denumit în continuare „ID de membru”). Acest număr conferă dreptul de a participa la programul de Reduceri Directe și programul Online Rul Cashback (dar nu presupune participarea la club, a se vedea punctul 15.2).

2.2 Pentru încheierea contractului dintre Rul World și membru, pot fi folosite broșura de înscriere furnizată de Rul World, modalitatea de înscriere online, existând și posibilitatea de înscriere la fața locului la sediul uneia dintre companiile contractate.

2.3 Membrul declară că informațiile furnizate către Rul World sunt corecte, iar în cazul furnizării de informații false / declarații neadevărate, Rul World va fi exonerată de orice pretenție, proces și cerere de despăgubire adusă / formulată de către membru ori de către persoane terțe împotriva Rul World, membrul fiind cel care își asumă orice obligație și răspundere relevantă care decurge din conflicte (juridice) sau din orice altă reclamație a terților împotriva Rul World, precum și orice răspundere și obligație de acoperire a oricărei sume (indicativ de compensare) pe care Rul World va fi obligată să o achite către terți. Membrul este obligat să informeze imediat Rul World cu privire la modificarea datelor sale personale declarate în timpul înscrierii (în special adresa de domiciliu, adresa de e-mail, datele bancare, numărul de telefon etc.).

2.4 Pentru orice persoană fizică sau juridică este permisă o singură înscriere (adică un singur ID de membru). În vederea înscrierii se va indica adresa de domiciliu sau de lucru (sediul) membrului. Înscrierea multiplă în Comunitatea Rul Shopping, care are drept scop obținerea mai multor carduri de reducere, conferă societății Rul World dreptul de a rezilia relația contractuală pentru un motiv întemeiat, precum și dreptul de a priva / respinge toate privilegiile astfel dobândite. În cazul înscrierilor multiple, numerele de identificare care au fost înregistrate ultima dată sunt șterse. Privilegiile care au apărut în urma unei înscrieri multiple sunt declarate retroactiv (ex tunc) nule.

3. Relația juridică

3.1 Între Rul World și membru nu se instituie nicio relație de lucru sau de furnizare servicii ori de parteneriat de niciun fel (în special nicio participare, în calitate de membru, la un club / asociație). Participarea în Comunitatea Rul Shopping se desfășoară exclusiv în contextul unei răspunderi autonome, proprii și independente din punct de vedere juridic de activitatea Rul World.

3.2. Membrul are dreptul doar la privilegiile Comunității Rul Shopping (care sunt descrise la punctul 3.2.1). În cazul în care membrul promovează în continuare Comunitatea Rul Shopping, atunci el are dreptul la o plată pentru activitatea sa (a se vedea punctul 3.2.1). Membrul nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor.

3.2.1.  Posibilitatea de aderare în calitate de “Consumator Simplu” sau “Consumator Premium”:

“Consumator Simplu ”:

  • Taxă de înscriere gratuită,
  • Acces la toate companiile contractate prin software-ul de cumpărături Rul,
  • Posibilitatea de a înscrie noi membri în companie (numai consumatori, și nu parteneri),
  • Bonus de recompensă de 2% din volumul reducerilor pe care le va face membrii noi.

Consumator Premium”:

  • Taxă de înscriere de 125 de euro o singură dată,
  • Reduceri preferențiale suplimentare (Cashback) în mii de companii online și e-shop-uri (cum ar fi AEGEAN air, ALIEXPRESS.com, DOMINOS PIZZA, MEDIA MARKT,  etc.)
  • Acces la toate companiile contractate prin software-ul de cumpărături Rul
  • Posibilitatea de a înscrie noi membri în companie (numai consumatori simpli și consumatori Premium și nu parteneri)
  • Posibilitatea de a recomanda noi consumatori Premium cu un câștig de 25 € / consumator Premium
  • Bonus de recompensă de 3% din volumul de reduceri pe care îl va face membrii noi.

3.3. Membrul nu are dreptul să reprezinte Rul World, în special în ceea ce privește trimiterea sau primirea declarațiilor de la și către alți membri ai Comunității Rul Shopping. Membrul nu are dreptul să primească numerar și să facă retrageri de bani în numele Rul World. O încălcare culpabilă a prezentului punct 3.3 îi conferă societății Rul World dreptul de a rezilia relația contractuală pentru motive întemeiate.

3.4 Membrul nu are dreptul, fără acordul prealabil scris din partea Rul World:

a. Să folosească sigle (logouri), caractere tipografice, mărci, revendicări, domenii, precum și alte caracteristici similare ale Rul World sau ale companiilor contractate.

b. Să realizeze cărți de vizită, prezentări, videoclipuri, fișiere audio, capturi de ecran (screenshots), conținut web, conținut multimedia / media, pliante, buletine informative, site-uri web, broșuri, pagini de corespondență, liste de e-mail (mailings), homepages) sau orice altceva legat de Rul World sau Comunitatea Rul Shopping și cu referire la acestea, și să le difuzeze în formă scrisă sau electronică sau în orice alt mod sau să le pună la dispoziția publicului (de ex. pe site-uri precum YouTube sau Facebook).

c. Să organizeze evenimente precum evenimente informative, ateliere, seminarii (workshops) etc. în legătură cu și făcând referire la Rul World sau la Comunitatea Rul Shopping, fără o aprobare scrisă din partea Rul World.

d. Să atragă comercianții cu amănuntul, cu ridicata sau orice fel de comercianți, precum și alte companii care furnizează produse sau servicii consumatorilor finali, inclusiv stații de benzinărie, francize și magazine universale drept companii contractate sau membri, să inițieze negocieri și / sau discuții inițiale în vederea atragerii de clienți ori să desfășoare activități de publicitate / promovare în orice mod pentru a atrage astfel de companii, mai ales în regiunea / la sediul companiei sau în imediata vecinătate a acesteia.

4. Comunitatea Rul Shopping

4.1 Membrul achiziționează cardul de discount Rul și, în baza Condițiilor generale de tranzacții, primește Reduceri Directe și rambursare prin Online Rul Cashback  din toate achizițiile efectuate la companiile contractate. Programul de Reduceri Directe, precum și programul Online Rul Cashback și condițiile acestora sunt descrise mai detaliat la punctul 6.

4.2 Pentru a putea oferi Reduceri Directe și rambursare online (Online Rul Cashback) membrilor săi pentru cumpărăturile acestora, Rul World încheie acorduri cu companii contractate. Companiile active contractate (fizice și online), ratele de reducere, ofertele, serviciile și procentele programului Online Rul Cashback sunt indicate pe site-ul www.rulcommunity.com.

4.3 Membrul are următoarele posibilități de înregistrare a cumpărăturilor sale:


4.3.1 Cardul de discount Rul este disponibil sub forma unui card tipărit, card laminat sau card virtual (online). Nu reprezintă un mijloc de plată, ci servește doar la înregistrarea datelor de piață prin intermediul software-ului de cumpărături Rul.

4.3.2 În programul Online Rul Shopping membrul are posibilitatea:

(a) să se conecteze pe site-ul www.rulworld.com cu parola sa și selecteze magazinul online al companiei contractate dorite,

(b) să caute magazinul online printr-un alt canal online furnizat de site-ul www.rulcommunity.com, pentru a înregistra cumpărăturile și a efectua achiziții imediate în magazinul online al companiei contractate. Achiziția poate fi înregistrată numai dacă sistemul membrului acceptă cookies în timpul procesului de achiziție și nu folosește adblocker sau scriptblocker. Setări mai detaliate privind programul Online Rul Shopping sunt enumerate la punctul 5.

4.4. În cazurile punctelor 4.3.1 și 4.3.2, compania contractată transmite datele înregistrate de cumpărare și / sau lichidare către Rul World în vederea calculării privilegiilor rezultate din cumpărături.

5. Cumpărături online prin Comunitatea Rul Shopping

5.1 Membrii pot primi informații despre cumpărăturile online Rul (Rul Online Shopping) (Cashback) pe site-ul www.rulcommunity.com

5.2 Membrii au dreptul să se retragă dintr-un contract la distanță sau dintr-un contract încheiat în afara unui magazin comercial, în termen de paisprezece (14) zile fără a indica motivele pentru acest lucru (termenul de retragere conform prevederilor legii privind contractele la distanță).
 
5.3 Creditarea în cadrul Online Rul Cashbackaferentă achizițiilor efectuate prin intermediul programului Online Rul Shopping presupune, în special, în baza punctului 6.4., că perioada de retragere a expirat, conform prevederile legii privind contractele la distanță și că membrul nu a efectuat nicio declarație de retragere.

5.4 Membrul are dreptul la Online Rul Cashback numai pentru cumpărăturile realizate în magazinele online ale companiilor contractate, care, conform site-ului www.rulcommunity.com, sunt înregistrate pe lista statului în care se află adresa sau reședința membrului, dar și în orice alt magazin online care deservește țara de reședință.

5.5 Rul World nu are nicio influență în ceea ce privește configurarea magazinelor online (afiliate) ale companiilor contractate și, prin urmare, nu poate avea nicio răspundere în ceea ce privește conținutul acestora. În cazul în care pe site-urile contractate se află un conținut ilegal sau conținuturi care în orice alt mod sunt contrare bunelor moravuri, Rul World se dezangajează în mod expres de acestea.

5.6 Înainte de a efectua o achiziție, membrul trebuie să se asigure că are cookie-urile activate pe pagina de navigare a calculatorului său. Cookie-urile vor permite sistemului nostru să recunoască achiziția făcută, precum și suma exactă a rambursării pe care o veți primi, în caz contrar nu suntem răspunzători pentru neplata sumei aferente Online Rul Cashback.

5.7. Banii rezultați din rambursare vor fi depuși în biroul virtual al membrului în termen de 30-45 de zile.

5.8 Beneficiile enumerate pe site-ul www.rulcommunity.com nu pot fi cumulate cu alte promoții oferite în afara Comunității Rul Shopping.

5.9 Modificările aduse comenzii, pot afecta valoarea rambursării în sus sau în jos, în funcție de adăugarea sau eliminarea unui produs din comandă.

5.10 În cazul revendicării neînregistrării achiziției, a unei valori greșite a înregistrării, a anularii incorecte etc., informarea Companiei de către membru trebuie făcută în termen de o lună. Pentru orice problemă, membrul poate contacta direct serviciul SUPORT (https://support.rulcommunity.com).

5.11. ATENȚIE! Pentru ÎNTREBĂRI referitoare la procedura online, pentru reclamații, pentru orice erori în comandă, orice problemă financiară dintre membru și respectiv compania contractată, membrul trebuie să contacteze EXCLUSIV și NUMAI departamentul de SUPORT (https://support.rulacademy.com) al Comunității Rul Shopping! În cazul nerespectării condiției de mai sus, funcționarea cardului de membru poate fi încheiată.

5.10. NOTĂ! Rambursarea se face de către Comunitatea Rul Shopping cu acordul companiei contractate și este afișată în biroul virtual al membrului. Nu se face direct de către compania contractată.


6. Reduceri Directe oferite de Comunitatea Rul Shopping

6.1 Cumpărăturile membrului, care sunt înregistrate în Comunitatea Rul Shopping, aduc membrului Reduceri Directe la momentul efectuării plății la casieria companiei contractate. Procentele de reducere se bazează pe termenii contractuali conveniți între Rul World și compania contractată respectivă și variază în funcție de compania contractată, domeniul de activitate și stat.

6.1.1 Reduceri directe: pentru cumpărăturile efectuate la orice companie contractată din Comunitatea Rul Shopping, membrul primește 50% din reducerea convenită în mod direct, la momentul efectuării plății.

6.1.2 Puncte Rul: Pentru cumpărături efectuate la orice companie contractată din cadrul Comunității Rul Shopping, membrul primește 50% din reducerea convenită sub formă de Puncte Rul. Acestea dau posibilitatea membrului de a se bucura de privilegii suplimentare oferite de Rul World, precum și de a participa la tombole cu premii bogate. Detalii suplimentare sunt descrise la punctul 7.

6.2 Rul World își rezervă dreptul de a se abate, în cadrul unor promoții speciale, de la principiile reglementate. Rul World este interesată să ofere membrilor săi cea mai largă gamă posibilă de oportunități de cumpărare în cadrul companiile contractate și, în același timp, să asigure reduceri substanțiale în cadrul acestora, astfel încât să poată satisface așteptările membrilor. În cazul în care se va stabili în acord cu o companie contractată, o derogare a termenilor stabiliți prin intermediul unor promoții specifice (cum ar fi în cazul achizițiilor informale, contracte de telefonie mobilă pe durată determinată sau de călătorie ori furnizare de energie electrică), Rul World va indica acest lucru separat într-o descrierea detaliată a comercianților pe site-ul www.rulcommunity.com (a se vedea punctul 6.3 de mai jos).

6.3 Reducerile respective sunt disponibile în descrierea detaliată a comercianților de pe site-ul www.rulcommunity.com.

Membrului i se recomandă să se informeze informat periodic cu privire la starea companiilor respective pe site-ul Comunității Rul Shopping.

6.4Înregistrarea unei reduceri directe presupune, printre altele, ca achiziția să fie plătită de către membru și să nu existe un sold restant sub formă de rate etc. Atât timp aceste condiții sunt îndeplinite, compania contractată va confirma achiziția către Rul World și membru și va oferi o reducere directă.

6.6 Dacă membrul face achiziții de la companii contractate din străinătate, Reducerile Directe se fac inițial în moneda locală a țării respective.

6.7. Persoana responsabilă din partea companiei poate refuza achiziția dacă membrul nu are la el versiunea fizică sau virtuală a cardului său, și nici nu cunoaște codul cardului de membru.

6.8. Reducerea este valabilă pentru produsele agreate de Rul World și de companie contractată respectivă.

6.9 Persoana responsabilă a respectivei companii contractate va efectua, în fața membrului, procedura de reducere în software-ul Rul World.

În cazul cumpărăturilor online, programul Online Rul Cashback se realizează și în moneda locală a fiecărei țări. Cu toate acestea, la momentul confirmării achiziției, prin intermediul companiei online contractate, suma aferentă rambursării cuvenite membrului respectiveeste convertită automat în moneda națională a membrului, în funcție de cursul de schimb valutar al Băncii Centrale Europene sau al oricărei alte instituții bancare autorizate din ziua încasării de către compania online contractată. Punctul 5.4 nu este influențat, adică revendicarea Reducerii directe și / sau a rambursării prin Online Rul Cashback.

7. Puncte Rul

7.1 Membrii primesc un anumit număr de Puncte Rul pentru cumpărături în cadrul companiilor contractate, ce corespunde unui procent de 50% din acordul inițial încheiat între Rul World și compania contractată.

7.2 Numărul de Puncte Rul oferite depinde de suma cheltuită, precum și de valoarea reducerii convenite cu respectiva companie contractată. Rul World menționează în descrierea detaliată a companiilor pe site-ul www.rulcommunity.com, baza pentru calcularea numărului de Puncte Rul furnizate de diversele companii contractate, pentru un volum de cumpărături de 100 euro.

7.3. Punctele Rul nu pot fi plătite / rambursate în numerar sau transferate cu titlu oneros către terți.

7.4 Punctele Rul acumulate sunt creditate către membru în mod DIRECT și sunt afișate în secțiunea membrilor pe site-ul www.rulworld.com (după logare).

7.6 Punctele Rul sunt mijloacele de măsurare a plăților către membri în baza planului de recompense pentru cumpărături din cadrul Rul World.

8. Răspunderea personală a unui membru

8.1 Datele de acces la biroului personal virtual al fiecărui membru (nume de utilizator, parolă și cod PIN) trebuie păstrate în siguranță de către membru și vor rămâne strict confidențiale. În niciun caz numele de utilizator și parola nu pot fi făcute accesibile unor terțe părți. Setările personale pot fi modificate de către membru oricând pe site-ul www.rulworld.com (zona de autentificare).

8.2 Membrul este obligat să notifice imediat orice utilizare abuzivă a accesului său online în Rul World. După blocarea imediată a accesului său, date de acces modificate vor fi transmise membrului fie prin sms, fie prin e-mail. Rul World va fi răspunzătoare pentru daunele cauzate membrului de utilizarea abuzivă a contului acestuia numai în măsura în care este prevăzută la punctul 11.

9. Protecția datelor cu caracter personal

9.1 În măsura în care este necesar pentru realizarea Comunității Rul Shopping, adică pentru ca membrul să poată accesa site-ul www.rulworld.com, Rul World colectează, stochează și prelucrează date cu caracter personal în calitate de procesator, în conformitate cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, precum date despre comportamentul de cumpărare și achizițiile realizate de membri. Odată ce membrul și-a dat consimțământul, Rul World folosește aceste date pentru a trimite informații personalizate despre ofertele și produsele Rul World și ale tuturor companiilor contractate.

9.2 Toate întrebările membrilor cu privire la notificarea, modificarea și ștergerea datelor cu caracter personal pot fi adresate direct către Rul World (RUL WORLD SRL, Iași, România, E-mail: office@rulworld.com).

9.3 Alte dispoziții privind protecția datelor atunci când utilizați site-ul Comunității Rul Shopping sunt furnizate în Declarația privind protecția datelor cu caracter personal ce poate fi consultată pe site-urile www.rulcommunity.com și www.rulworld.com.

9.4 Rul World pune în aplicare tehnologii de securitate recunoscute la nivel internațional pentru a proteja datele membrilor săi de accesul neautorizat și ilegal. Rul World este răspunzătoare pentru securitatea datelor transmise pe internet în măsura prevăzută la punctul 11.

10. Evoluția anormală a ofertelor
 
10.1 Ofertele din cadrul Rul World sunt limitate la întinderea Comunității Rul Shopping, așa cum se descrie în prezentele Condiții Generale de Tranzacționare.

10.2 Drepturile și obligațiile legate de achizițiile făcute de membru, în cadrul companiilor contractate, privesc exclusiv companiile contractuale respective. Prin urmare, Rul World, după încheierea contractului cu respectiva companie contractată, nu își asumă nicio răspundere de garanție (răspundere pentru vicii) sau răspundere de orice fel pentru obligațiile companiilor contractate, în special în cazul unei posibile neîndepliniri a atribuțiilor din partea companiei contractate.

11. Răspunderea Rul World

11.1  Rul World este răspunzătoare pe termen nelimitat pentru pagube rezultate din daune aduse vieții, integrității fizice sau sănătății cauzate de o încălcare frauduloasă sau neglijentă a obligațiilor din partea Rul World. Rul World este, de asemenea, răspunzătoare pe termen nelimitat pentru alte daune cauzate de neglijență frauduloasă sau gravă din partea Rul World.

11.2 Pentru pagube cauzate de o încălcare minoră a unor astfel de obligații rezultată din neglijență, ce sunt esențiale pentru executarea corectă și corespunzătoare a contractului și pe îndeplinirea cărora membrul se bazează / se încrede și se poate baza / încrede (obligații esențiale), răspunderea Rul Word este limitată doar la daune standard / caracteristice și previzibile.

11.3 Orice alte pretenții de despăgubire sunt excluse fără a aduce atingere punctului 11.5 ce urmează. Acest lucru este valabil mai ales atunci când Rul World este exonerată de orice răspundere, de exemplu în caz de:

(a) suspendarea accesului membrilor la internet,

(b) alte erori de ordin tehnic și electronic (1) în ceea ce privește comunicarea datelor prin internet și (2) utilizarea portalului web Rul World, serviciul SMS Rul World și aplicațiile Rul World pentru terminalele mobile, cu condiția ca aceste erori să aparțină sferei de răspundere a Rul World,

(c) erori tehnice și electronice pentru care Rul World nu este răspunzătoare și care împiedică achizițiile efectuate în Comunitatea Rul Shopping prin intermediul software-ului de cumpărături Rul (în special posibile erori de urmărire (tracking) și pierderile de date rezultate din acestea);

(d) funcționalitatea insuficientă a terminalelor mobile ale membrului.

Contractul de vânzare a bunurilor sau contractul de prestări servicii se încheie exclusiv între membru și compania contractată în cauză.

11.4 Dacă răspunderea pentru Rul World este limitată sau exclusă, limitările sau excluderile se aplică și răspunderii personale a asociaților Rul World, a reprezentanților legali și a asistenților de performanță.Dacă răspunderea Rul World este limitată sau exclusă, limitările sau excluderile se aplică și răspunderii personale a asociaților, a reprezentanților legali și a asistenților de performanță Rul World.


11.5 Limitările de răspundere, precum și excluderile de răspundere în temeiul prezentului articol 11 nu vor afecta răspunderea Rul World în temeiul dispozițiilor obligatorii ale legii privind răspunderea pentru produsele defecte, din cauza ascunderii frauduloase a unui defect sau a garantării calității unui bun / obiect.

12. Cheltuieli

12.1 Înscrierea și participarea în Comunitatea Rul Shopping a membrului în calitate de „Consumator simplu” este gratuită (a se vedea privilegiile de la punctul 3.2.1.).

12.2 Înscrierea și participarea în Comunitatea Rul Shopping a membrului în calitate de “Consumator Premium ” are prețul de 125 de euro (a se vedea privilegiile de la punctul 3.2.1).

13. Încetarea relației contractuale de către membru

13.1 Membrul are dreptul de a înceta oricând relația contractuală cu Rul World printr-o declarație în scris ce trebuie transmisă prin e-mail sau poștă. În plus, membrul nu este obligat să facă achiziții sau să se angajeze în alte activități în cadrul relației contractuale actuale.

13.2 La momentul încetării relației contractuale, membrul are dreptul doar la acele privilegii acoperite de calitatea sa de membru (a se vedea punctul 3.2.1.), pentru care cauza fusese stabilită deja la momentul desfacerii contractului, de exemplu în cazul în care achiziția care conferă dreptul la o rambursare din cadrul Online Rul Cashback a avut loc deja la momentul încetării contractului. Cu toate acestea, în cazul în care membrul desface relația contractuală dintr-un motiv întemeiat, el poate răscumpăra rambursările din cadrul Online Rul Cashback obținute în termen de două luni de la expirarea contractului.

14. Încetarea relației contractuale de către Rul World

14.1. Relația contractuală poate fi reziliată de către Rul World în mod regulat, din motive întemeiate, cu efect și acțiune imediată. Motive întemeiate sunt considerate, în plus față de prejudiciul substanțial adus intereselor financiare sau reputației Rul World sau a companiilor contractuale respective, și încălcarea obligațiilor contractuale esențiale. Obligațiile contractuale esențiale includ obligațiile membrului conform punctelor 2.3, 2.4, 3.3 și 3.4.

14.2 În cazul unei încălcări culpabile a acestor cazuri, Rul World va fi exonerată de orice pretenție, proces și cerere de despăgubire adusă / formulată de către membru ori de către persoane terțe împotriva Rul World, membrul fiind cel care își asumă orice obligație și răspundere relevantă care decurge din conflicte (juridice) sau din orice altă reclamație a terților împotriva Rul World, precum și orice răspundere și obligație de acoperire a oricărei sume (indicativ de compensare) pe care Rul World va fi obligată să o achite către terți. Acest lucru se aplică și costurilor de respingere a unor astfel de pretenții din partea terților. În plus, Rul World are dreptul de a pretinde împotriva membrului acel prejudiciu, care îi este adus din cauza încălcării obligațiilor membrului, inclusive costurile pentru urmărirea judiciară a drepturilor.

14.3. În cazul în care Rul World încetează relația contractuală în mod extraordinar (fără notificare prealabilă) pentru un motiv întemeiat care nu a survenit din vina membrului, membrul poate răscumpăra tot ceea ce a fost dobândit până în acel moment pe o perioada de două luni după expirarea contractului. În caz contrar, cele deja, achiziționate încetează să mai fie valabile / expiră/ sunt anulate la momentul sfârșitul contractului.


15. Dispoziții generale

15.1 Membrul are dreptul numai cu acordul prealabil și în scris de a atribui sau utiliza drept asigurare, revendicările pe care le are împotriva Rul World (sau drepturile care decurg în totalitate din participarea în Comunitatea Rul Shopping).

15.2 Participarea în Comunitatea Rul Shopping este o simplă relație de schimb și, prin urmare, nu stabilește nicio relație de drept corporativ între membru și Rul World și, în special, nu implică nicio participare (în calitate de membru) într-un un club / asociație.

15.3 Acordurile individuale încheiate de la caz la caz cu Rul World au prioritate în fiecare caz al acestor Condiții Generale de Tranzacționare. Un contract scris și / sau o confirmare scrisă din partea Rul World sunt esențiale în ceea ce privește conținutul acestor acorduri. Se presupune că părțile nu au încheiat acorduri orale. Rul World are, de asemenea, dreptul de a transmite membrilor declarațiile contractuale și, în vederea executării contractului, informațiile solicitate fie prin sms, fie prin e-mail, dacă membrul a furnizat datele de contact relevante și nu se opune acestui lucru.

15.4 Dacă în conținutul contractului sunt utilizate denumiri sau termeni în legătură cu genul, acestea presupun atât persoane de sex feminin, de sex masculin cât și persoane juridice.

15.5 În cazul în care prevederile bazei contractuale devin complet sau parțial invalide / nevalabile sau neexecutabile, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată.


15.6 Legea aplicabilă relației contractuale este legea română. Aplicarea Convenției Națiunilor Unite privind comerțul internațional cu bunuri mobile este exclusă.

15.7 Înscrierea și participarea la Programul Rul Shopping sunt permise după împlinirea vârstei de 16 ani. Consimțământul scris al reprezentantului legal este necesar până la împlinirea vârstei majoratului.

15.8 Membrul se obligă să își plătească singur toate contribuțiile, taxele, impozitele etc. care îi vor apărea ca urmare a primirii Bonusului Rul.