Categorii

Orase

EXCLUDEREA RĂSPUNDERII

EXCLUDEREA RĂSPUNDERII

  1. Societatea Rul World SRL (denumită în continuare „Rul World„) nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, acuratețea, caracterul complet, legalitatea și / sau calitatea informațiilor puse la dispoziție. Acest lucru se aplică tuturor produselor și serviciilor oferite pe acest site, inclusiv descrierilor produselor, prețurilor și informațiilor disponibile pentru părțile contractante ale Rul World. Erorile tehnice și / sau întreținerea, precum și alte motive (de exemplu, actualizarea site-ului) pot duce la întreruperi de acces mai scurte sau mai lungi. Rul World nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea și accesul la site. Pretențiile de despăgubire împotriva Rul World referitoare la daune materiale sau morale (cum ar fi profiturile pierdute, cheltuielile efectuate în zadar, daune cauzate de pierderi de date, pretenții de pretenții de îmbogățire nedreaptă, taxe legale sau taxe contractuale) care rezultă din utilizarea informațiilor furnizate și / sau utilizarea informațiilor incorecte și incomplete sunt excluse în principiu, cu condiția să nu existe o răspundere dovedită a Rul World pentru fraudă sau neglijență gravă. Toate ofertele sunt fără caracter obligatoriu și fără nicio obligație. Rul World rezervându-și în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge secțiuni ale site-ului sau ale întregii oferte fără o notificare separată sau de a suspenda temporar sau definitiv publicarea.
  1. În plus, Rul World nu este răspunzătoare pentru hyperlink-uri și conținutul acestora. Rul World nu oferă garanții și nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, acuratețea, exhaustivitatea, legalitatea sau calitatea hyperlink-urilor. Orice răspundere relevantă revine furnizorului site-ului. Rul World nu are nicio influență asupra configurației, conținutului sau proprietății intelectuale actuale și viitoare a hyperlink-urilor. Din acest motiv, Rul World se distanțează în mod expres de conținutul tuturor hyperlink-urilor, care au fost modificate de la plasarea link-ului, precum și de înregistrările străine în registrele vizitatorilor create de Rul World, pe forumurile de discuții și mailing lists ( lista de e-mail-uri). Este posibil să nu fie necesară o revizuire continuă a site-urilor în funcție de conținut fără să existe indicații specifice ale unei încălcări a drepturilor de autor, însă acestea sunt eliminate imediat după aflarea încălcării.
  2. Prezentul site poate fi utilizat numai în scop informativ, precum și în scopuri private și comerciale. Întregul conținut al acestui site este protejat de drepturile de autor. Acest lucru se aplică indiferent dacă conținutul este disponibil cu sau despăgubire. Reproducerea, utilizarea, închirierea, împrumutul, publicarea sau orice altă formă de utilizare nu este permisă fără consimțământul expres și scris din partea Rul World. Încălcarea acestei interdicții poate avea consecințe juridice, în special în temeiul dispozițiilor legale privind mărcile și mărcile comerciale, proprietatea intelectuală și concurența. Rul World rezervându-și în mod expres toate drepturile de autor, drepturile asupra mărcilor comerciale și drepturile de utilizare și exploatare (drepturi de utilizare a muncii și drepturi de aprobare / licențiere a proiectelor) în legătură cu prezentul site.
  1. Rul World acordă o valoare deosebită utilizării corecte / diligente și confidențiale a datelor cu caracter personal. Atâta timp cât există posibilitatea introducerii datelor personale sau profesionale (adrese de e-mail, nume, adrese) în cadrul ofertei / site-ului, raportarea / publicarea acestor date se face de către utilizatori în totalitate în mod voluntar.
  2. Această excluderea a răspunderii face parte din oferta online / site-ul. În cazul în care unele puncte sau formulări individuale ale acestui text nu sunt corespunzătoare, sau nu mai corespund parțial sau total cu legislația în vigoare, restul secțiunile documentului în ceea ce privește conținutul și validitatea acestora, nu sunt afectate.
  3. În plus, Rul World nu este răspunzătoare pentru conținutul generat de utilizatori (user generated) difuzat pe site-ul acesteia. Rul World nu este răspunzătoare pentru daunele cauzate de acest conținut. Oricine scrie comentarii / evaluări de orice fel pe site, va fi răspunzător în calitate de autor pentru postarea sa. În cazul încălcării drepturilor terților, Rul World va fi exonerată de orice pretenție, proces și cerere de despăgubire adusă / formulată de către persoane terțe împotriva Rul World, făptuitorul fiind cel care își asumă orice obligație și răspundere relevantă care decurge din conflicte (juridice) sau din orice altă reclamație a terților împotriva Rul World, precum și orice răspundere și obligație de acoperire a oricărei sume (indicativ de compensare) pe care Rul World va fi obligată să o achite către terți. În cazul în care Rul World ia la cunoștință de orice conținut ilegal sau contrar bunelor moravuri și de altfel contraindicat, își rezervă dreptul de a-l șterge. În acest caz, nu poate fi formulată nicio pretenție împotriva Rul World.