Categorii

Orase

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Datele cu caracter personal

Gestionarea de către https://rulcommunity.com și asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale utilizatorilor acestui site web sunt reglementate de legislația greacă și europeană aferentă și de Termenii și Condițiile de mai jos. Site-ul https://rulcommunity.com a fost dezvoltat prin sistemele interne și profesionale adecvate și respectă legislația europeană privind protecția datelor (Regulamentul 679/2016 UE – RGPD). Această politică a fost adoptată de societatea cu denumirea „RUL WORLD SRL”, și titlul distinctiv RULCOMMUNITY.COM, reprezentată legal de domnul PAPAVASILEIOU PANAGIOTIS, persoana responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. Sediul societății noastre este situat la adresa: localitatea IAȘI, România și are următoarele date fiscale: Nr. reg. com: J22 / 3491 / 2018 C.I.F.: 40320730, sediul social: Sat Grajduri, Comuna Grajduri, județul Iași.

Societatea noastră este răspunzătoare de a vă proteja de fiecare dată când accesați site-ul https://rulcommunity.com, fie în calitatea de simplu utilizator, fie în calitatea de membru și să vă informeze cu privire la toate informațiile de care aveți nevoie, în conformitate cu articolele 12, 13 și 14 din noul RGPD aplicabil la nivel european începând cu data de 25 mai 2018.

Pe perioada vizitei și utilizării acestui site și având în vedere furnizării de către http://rulcommunity.com a serviciilor oferite prin intermediul site-ului, utilizatorilor li se poate solicita să declare informațiile personale în legătură cu aceștia (de exemplu, nume, profesie, număr de telefon, adresă de e-mail, data nașterii etc.)

Datele cu caracter personal declarate de utilizatori oriunde pe paginile și în cadrul serviciilor acestui site sunt destinate exclusiv asigurării funcționării serviciului respectiv și nu pot fi utilizate de terți fără respectarea legilor în vigoare. Datele cu caracter personal solicitate de către http://rulcommunity.com se limitează la informațiile necesare pentru funcționarea site-ului și furnizarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia, astfel încât să se asigure furnizarea celui mai bun serviciu, și întotdeauna în conformitate cu prevederile Legii nr. 2472 / 1997 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și ale Legii nr. 3471/2006 privind protecția datelor în contextul comerțului electronic, în vigoare.

Site-ul https://rulcommunity.com își rezervă dreptul de a informa clienții activi prin e-mail informativ. Utilizatorul poate fi eliminat din lista e-mailurilor informative făcând clic pe linkul inclus în e-mailul informativ.

Site-ul https://rulcommunity.com poate colecta, stoca și prelucra datele personale ale utilizatorilor, numai dacă aceste date sunt furnizate voluntar de către părțile interesate, în următoarele scopuri:

 • În vederea furnizării de serviciile alese de utilizatori prin intermediul site-ului (de exemplu, achiziționarea de produse, informarea despre noile produse, participarea la concursuri etc.) ;
 • În vederea îmbunătățirii serviciului oferit clienților ;
 • În vederea colectării de informații de la utilizatori (feedback) despre produsele și serviciile oferite de https://rulcommunity.com și îmbunătățirea acestora pe baza informațiilor colectate.
 • În vederea informării utilizatorilor despre noile produse ale https://rulcommunity.com, cu acordul acestora ;
 • În vederea informării utilizatorii despre ofertele https://rulcommunity.com, precum și despre eventualele concursuri, cu acordul utilizatorilor;
 • În vederea publicității și promovării produselor https://rulcommunity.com de la distanță, cu acordul utilizatorilor ;
 • În vederea cercetării pieței și comunicării cu utilizatorii, cu acordul acestora ;
 • În vederea îmbunătății vizibilității https://rulcommunity.com .

Datele personale furnizate în mod voluntar de către utilizatorii acestui site pot fi colectate de către https://rulcommunity.com într-o arhivă, stocate și prelucrate de acesta în scopul propus. Unic deținător și responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în modul de mai sus și al arhivei create în scopurile menționate mai sus, este site-ul https://rulcommunity.com, la sediul căruia va fi stocată arhiva menționată. Destinatarul datelor personale furnizate de utilizatori este numai site-ul https://rulcommunity.com, care poate transmite aceste date companiilor contractate, cu scopul de a asigura un serviciu informatic operațional al relațiilor tranzacționale cu acești utilizatori, precum și în scopuri statistice și istorice. În cazul în care utilizatorul / vizitatorul a completat câmpul aferent și a consimțit la primirea materialului informativ și publicitar-promoțional, https://rulcommunity.com poate, după informarea utilizatorului / vizitatorului, să dezvăluie datele sale personale către terți pentru realizarea promovării produselor pe care le oferă, precum și către companiile care efectuează cercetări de piață sau alte activități similare. Utilizatorii care și-au înregistrat datele personale pe site-ul https://rulcommunity.com au următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa informațiile care îi privesc și care se află în posesia https://rulcommunity.com
 • Dreptul de a refuza prelucrarea datelor în legătură cu aceștia;
 • Dreptul la informare cu privire la (a) toate datele cu caracter personal în legătură cu aceștia, precum și proveniența datelor, (b) scopurile prelucrării, (c) destinatarii sau categoriile de destinatari (c) evoluția prelucrării datelor în intervalul de timp de la actualizarea sau informarea lor anterioară (d) logica prelucrării automate a datelor; (e) după caz, modificarea, ștergerea sau blocarea datelor a căror prelucrare nu este în conformitate cu prevederile Legii nr. 2472/1997;
 • Consimțământul participanților la colectarea și prelucrarea datelor lor personale poate fi revocat oricând, dar fără efect retroactiv;
 • Dreptul la protecție judiciară temporară;
 • Modificarea sau ștergerea acestora și limitarea prelucrării datelor.

Site-ul https://rulcommunity.com respectă toate obligațiile impuse de lege. Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita în orice moment încetarea primirii din partea https://rulcommunity.com a materialelor informative și publicitar-promoționale. În vederea exercitării dreptului de opoziție prevăzut de Legea nr. 2472/1997, operatorul de date cu caracter personal trebuie să solicite în scris persoanei împuternicite de operator realizarea unei acțiuni specifice, cum ar fi corectarea datelor cu caracter personal, neutilizarea lor temporară, înghețarea acestora, netransmiterea sau chiar ștergerea lor.

În cazul în care utilizatorul / vizitatorul transmite în mod voluntar datele sale personale sau sensibile prin intermediul acestui site direct către terți, este de latitudinea acestuia să investigheze condițiile de protecție a acestor date de către aceste terțe părți. Utilizatorul / vizitatorul acceptă faptul că https://rulcommunity.com nu are absolut nicio răspundere pentru astfel de dezvăluiri și pentru utilizarea posibilă a acestor date de către alte persoane. De asemenea, https://rulcommunity.com nu poartă nicio răspundere pentru divulgarea de către utilizatorii acestui site a datelor personale și / sau sensibile către terților prin intermediul acestuia, fără acordul prealabil al operatorului de date în cauză. Fiecare utilizator / vizitator garantează acuratețea și autenticitatea datelor cu caracter personal care îl privesc și pe care le transmite către https://rulcommunity.com, precum și dreptul acestuia de a trimite aceste date.

Site-ul https://rulcommunity.com se opune colectării datelor cu caracter personal ale minorilor și politica site-ului este de a nu colecta sau prelucra date ale persoanelor din această categorie.


Expedierea buletinelor informative (newsletters) 

În ceea ce privește trimiterea buletinelor informative și în vederea protejării datelor dvs., avem încredere și colaborăm cu platforma (MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, www.mailchimp.com, MOSS Nr. EU 826 477 914) căreia îi oferim, cu acordul dvs., adresa de e-mail pentru trimiterea buletinelor informative în conformitate cu Termenii și Politica de confidențialitate. Puteți exercita, după caz, dreptul de a accesa, corecta și șterge datele cu caracter personal direct prin intermediul profilul dvs. de utilizator sau puteți solicita acest lucru printr-un e-mail la adresa info@rulcommunity.com. În cel de-al doilea caz, Societatea va lua toate măsurile posibile pentru a vă satisface solicitarea în termen de treizeci (30) de zile, informându-vă în scris, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (UE 679/2016). În orice situație apărută, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Atena, Kifissias 1-3, cod 11523, Tel. +30 210 6475600, e-mail contact@dpa.gr

(ori vizitând: https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL).

Drepturile de proprietate intelectuală

Prezentul site și conținutul acestuia, inclusiv imagini, grafică, fotografii, desene, texte, materiale informative, servicii și produse, sigle, mărci comerciale, caracteristici distinctive, orice formă de date, software, cu excepția cazului în care se prevede altfel pentru drepturi specifice ale terților, sunt drepturi de autor și reprezintă proprietate industrială a https://rulcommunity.com, fiind protejate în conformitate cu dispozițiile aferente ale legislației grecești și europene și ale convențiilor internaționale. De asemenea, tot ceea ce este transferat, retransmis sau trimis prin acest site, reprezintă proprietatea https://rulcommunity.com, cu condiția ca acest lucru să fie posibil și legal. Proprietatea intelectuală este dobândită fără a fi necesară nicio formulare suplimentară și fără a fi necesar un contract sau o clauză de interdicție împotriva încălcărilor acesteia. Nicio parte a acestui site nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă, sub orice formă sau prin orice mijloace, fără permisiunea prealabilă scrisă a titularului drepturilor de autor al site-ului.

Numele, imaginile, siglele, mărcile comerciale și semnele distinctive reprezentative pentru https://rulcommunity.com și care apar pe acest site sunt proprietatea https://rulcommunity.com sau a terților și sunt protejate de legile grecești, europene și internaționale privind proprietatea intelectuală și industrială. Utilizarea acestora este interzisă în mod expres fără permisiunea scrisă prealabilă din partea https://rulcommunity.com sau a proprietarului legal al acestora. Produsele, siglele, mărcile comerciale și semnele distinctive ale terților, afișate pe acest site, reprezintă proprietatea intelectuală și industrială a acestora, aceștia fiind singurii răspunzători în acest caz. În orice situație, afișarea și expunerea celor de mai sus pe site nu trebuie în niciun caz interpretate ca o transmitere sau acordare a unei licențe exprese sau implicite ori a vreunui drept de utilizare a acestora. Informațiile transmise de utilizatorii acestui site către https://rulcommunity.com prin intermediul acestuia, sunt considerate informații neconfidențiale și nu reprezintă o proprietate a utilizatorului / vizitatorului respectiv. De asemenea, https://rulcommunity.com poate colecta informații limitate și necesare activităților sale comerciale generale.

Mesaje publicitare și informative

Site-ul magazinului nostru online poate include reclame sub orice formă, cum ar fi bannere, hyperlink-uri text și cadre. Societatea noastră respectă prevederile legislației actuale privind concurența neloială și protecția consumatorilor (Legile nr. 146/1914 și 2251/1994). În special, ne abținem de la practicile comerciale neloiale, respectând legile care guvernează funcționarea site-ului nostru, acționăm cu conștiinciozitate profesională, urmând codurile de conduită, angajându-ne în realizarea unei activități comerciale care să asigure o deservire excelentă a vizitatorilor noștri prin servicii tehnologice avansate într-un mediu prietenos și ușor de utilizat. Respectând standarde înalte de integritate profesională, ne abținem de la practici comerciale înșelătoare. Oferim potențialilor noștri clienților toate informațiile esențiale despre produsele noastre, informații complete despre drepturile lor în calitate de consumatori și informații amănunțite despre condițiile generale și individuale ale tranzacțiilor, astfel încât aceștia pot lua o decizie în cunoștință de cauză înainte de a contracta serviciile magazinul nostru online. În plus, ne abținem de la practici comerciale agresive în promovarea produselor noastre, respectând pe deplin libertatea de alegere a potențialilor noștri clienți, asigurându-ne că aceștia sunt pe deplin informați cu privire la drepturile lor în temeiul legii sau al contractului dintre noi. Nu sunt afișate reclame ascunse, interzise prin Decretul Prezidențial nr. 131 / 2003 și nici reclame înșelătoare interzise prin art. 3 din Legea nr. 146/1914. Orice reclame comparative de pe acest site respectă prevederile art. 9 alin.2 din Legea nr. 2251/1994. În plus, informăm vizitatorii site-ului nostru prin orice mijloace adecvate prevăzute de lege cu privire la tipul de informații oferite de noi și în mod specific dacă și când acestea constituie o reclamă.
Ofertele, reducerile și premiile, concursurile publicitare și jocurile, în măsura permisă de legislația aplicabilă (concurență neloială și protecția consumatorilor), sunt clar identificabile, accesul la condițiile în care se poate beneficia de oferte sau în care se poate participa la competiții se realiză într-o manieră facilă, iar termenii sunt prezentați în mod clar și precis. Mai mult, furnizarea de mostre și cadouri în scopuri publicitare, fără o comandă prealabilă, se realizează în mod legal și în conformitate cu legislația aplicabilă (art. 4 alin. 5 lit. b) din Legea nr. 2251/1994). Magazinul nostru electronic, în ceea ce privește confidențialitatea, nu vă va trimite niciodată e-mailuri nesolicitate (spam). Veți primi mesaje promoționale și mesaje informative despre ofertele magazinului nostru online, reduceri și concursuri numai dacă vă abonați la Newsletter-ul magazinului nostru online. Societatea noastră, în utilizarea generală a comunicărilor comerciale de pe site, respectă regulile profesionale care guvernează independența, demnitatea și etica profesiei, secretul profesional, onestitatea față de clienți și colegi și regulile deontologice (art. 7 Decretul Prezidențial nr. 131/2003).

Contacte telefonice și SMS

Odată cu completarea oricărui formular de contact ni se acordă dreptul de a vă contacta pentru mai multe informații. De asemenea, ni se acordă dreptul de a vă informa prin SMS despre evoluțiile comunității. Pentru cele două cazuri de mai sus, odată ce ați depus o declarația scrisă pe pagina noastră, vă putem elimina din listele de informare.